TMSF Show TV ve BMC’ye El Koydu

Kamuoyuna yapılan açıklamada, TMSF’nin ‘Bankacılık Kanunu’nun verdiği yetkilerini kullanarak 16 Mayıs 2013 tarihinde aldığı kararla Show TV ve BMC yönetimini devraldığı bildirildi.
Yapılan açıklamada şirketlerin sahibi olan Çukurova Grubu’nun ödemekle yükümlü olduğu borcunu zamanında ödemediği bildirildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’dan (TMSF) yapılan açıklama şöyle;
“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Grubu’ndan olan alacaklarının tahsilini teminen 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan kaynaklanan yetkilerini kullanarak 16 Mayıs 2013 tarihinde aldığı kararla AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik San. Tic. Aş ve BMC San. ve Tic. Aş’nin yönetimini devralmıştır.
Geçmişte de yönetim ve denetimi TMSF’ye devrolunan şirketler, Çukurova Grubu ile yapılan protokoller sonucunda Gruba iade edilmişti. Ancak gelinen aşamada, Çukurova Grubu, protokol gereği ödemesi gereken borcunu zamanında ödememiş ve Ekim 2012 tarihinden bugüne kadar TMSF tarafından kendilerine tanınan makul sürede de temerrüt halini ortadan kaldırıcı ödeme yapmamıştır.
Bunun sonucunda, ileride telafisi mümkün olmayacak kamu zararına neden olmaması için ilgili borçlu grup hakkında temerrüt hükümlerinin uygulanmasına ve ilgili şirketlerin yönetim ve denetiminin TMSF’na devri zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
TMSF kanunların kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde, kamu alacaklarının en yüksek değerle tahsili ve TMSF’na devredilen bankaların kamuya maliyetinin asgari seviyelere indirilmesi prensibiyle çalışmalarını etkin ve kararlı bir şekilde sürdürecektir.”